این نسخه ویژه نسخه ویژه Smartwave® BS-SWT2X در ژانویه برای REHAB

January 9, 2020

آخرین اخبار شرکت این نسخه ویژه نسخه ویژه Smartwave® BS-SWT2X در ژانویه برای REHAB

Smartwave® BS-SWT2X 10 پروتکل جدید برای توانبخشی در این ماه دارد!

شامل:

  • زخم پای دیابتی
  • زخم اندام تحتانی
  • زخم های کلوئیدی
  • آسیب دیدگی
  • بی اختیاری ادرار استرس
  • صدمات مزمن روتاتور کاف
  • اسپاسم TBI / Stroke ارسال کنید
  • شکستگی اتحادیه غیر اتحادیه و تأخیری
  • پوکی استخوان سر استخوان ران
  • گرفتگی عضلات پا

هر گونه نیاز فقط با ما تماس بگیرید